آخرین آموزش ها
لينوكس

هاست يك گيگ

 • فضا:1000مگابايت

 • پهناي باند: نامحدود

 • كنترل پنل : سي پنل/Cpanel

 • امكانات: نامحدود

 • بك اپ گيري: روزانه/ هفتگي/ماهانه

 • قمت ماهانه:3000تومان

 • هم اكنون سفارش بدهيد!
  لينوكس

  هاست 5گيگ

 • فضا:5000مگابايت

 • پهناي باند: نامحدود

 • كنترل پنل : سي پنل/Cpanel

 • امكانات: نامحدود

 • بك اپ گيري: روزانه/ هفتگي/ماهانه

 • قيمت ماهانه:5000تومان

 • هم اكنون سفارش بدهيد!
  لينوكس

  هاست نامحدود

 • فضا : نامحدود

 • پهناي باند: نامحدود

 • كنترل پنل : سي پنل/Cpanel

 • امكانات: نامحدود

 • بك اپ گيري: روزانه/ هفتگي/ماهانه

 • قيمت ماهانه:20000تومان

 • هم اكنون سفارش بدهيد!